قوانین و مقررات داکوفایل:

در صورت بروز هر گونه مشکلی در دانلود تیم پشتیبانی داکوفایل موظف است که در سریعترن زمان ممکن فایل را برای خریدار ارسال نمایید و لینک معیوب را اصلاح کند.

در همین راستا خریدارن عزیز نیز باید در خصوص بروز مشکل اطلاع رسانی نمایند و در صورتی که هیچ مشکلی از سمت مشتری اعلام نگردد بنا بر خرید فایل بدون مشکل تلقی می گردد.

در صورت بروز هر گونه مشکلی در دانلود فایل ها می توانید با شماره 09117567132 تماس حاصل نمایید.

با احترام، تیم پشتیبانی داکوفایل.