مقاله مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات افراد معلول

بخش گردشگری  بطور روزافزون با چگونگی تامین خدمات و سرویس برای افراد معلول سروکار دارد و اینکه چگونه باید برای جمعیت مسن انواع مختلف خدمات را تامین کند و خدمات موجود را متناسب با نیازهای آنها کند. این مورد بویژه برای عملیات اقامت صادق است جائیکه اکنون یک تشخیص رو به رشد از ارزش تجاری برای تامین خدمات استثنائی برای گروههای بازار وجود دارد.

با در نظر گرفتن این مورد این مطالعه بدنبال تضمین ادراکات مدیران بخش اقامت برای تامین خدمات برای افراد مسن و افراد معلول با گوشه چشمی برای تعیین هرگونه خدمات فعلی مورد نیازو مشخص کردن عیوب و اشکالات موجود می باشد. از یک رویکرد کیفی و القائی به همراه فاز جمع آوری داده ها استفاده شد که شامل یک سری مصاحبه یک به یک و توجه به یک گروه مورد تاکید بود .

مصاحبه های عمیق با 10 مدیر هتل انجام شد که اینطور پنداشته می شود که اتاق ها دارای امکانات و دارای کد فته های مطالعه، 5 درون مایه را مشخص نمود که قبلاٌ در مطالب پیشین ،مورد بحث قرار نگرفته بودند. آنها عبارت بودند از: رویکرد نگرشی انحصاری ، ایمنی، مسئولیت افراد مبتلا به یک معلولیت برای گفتن نیازهای خود به مسئولین هتل ، اطلاع داشتن در مورد اتاق های دارای امکانات برای عموم مردم و فرایندهای عملیاتی .

درون مایه های مربوطه که از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمدند و قبلاٌ در مطالب به آنها اشاره شده بود عبارت بودند:مسئولیت قانونی، سیاست و کدهای ساختمانی ، معلولیت به عنوان یک بخش بازار ، آگاهی کارکنان و یاآموزش انها و زبان ، بازاریابی و اطلاعات ارتقاء . مفاهیم مربوط به مدیریت اتاق های دارای امکانات در بخش اقامت ترسیم شده اند و جنبه های بیشتر تحقیق پیشنهاد گردیده اند.

اهمیت صنعت گردشگری جهانی بطور مناست نیازهای اساسی افراد مبتلا به معلولیت های مختلف را مورد خطاب قرار می دهد و بیشتر با تثبیت شعار اخیر سازمان ملل تقویت شده است که عنوان می کند: تمهیداتی باید  در باره حقوق افراد مبتلا به معلولیت ها اندیشیده و بکار گرفته شود. در طول دهه گذشته  کمک اقتصادی افراد مبتلا به معلولیت های مختلف به صنعت گردشگری در اروپا ،آمریکا ، کانادا و استرالیا مستند شده است .

با وجود اینگونه بحث های اقتصادی و حقوق بشری ، دسترسی افراد به همه اجزآی گردشگری هنوز به عنوان یک محدودیت معنی دار برای  افراد مبتلا به معلولیت های مختلف باقی مانده است. برای افراد مبتلا به معلولیت های مختلف ،اقامت در یک هتل یک محدودیت عملی است که علت آن الزامات برای دسترسی به امکانات محل اقامت بعنوان یک پیش نیاز برای یک سفر یک شبه می باشد.

این بدین علت است که اگر افراد مبتلا به معلولیت های مختلف نتوانند محل اقامت مناسبی را پیدا کنند که نیازهای دسترسی آنها به امکانات را برطرف نماید ضرورتآ آنها مقصد سفر خود را عوض می کنند یا اصلاٌ سفر نمی کنند.

در بسیاری از موارد اولین عامل تعیین کننده برای افراد مبتلا به معلولیت های مختلف جهت مسافرت در روزهای تعطیلی ،پیدا کردن یک محل اقامت مناسب است که بتواند بطور کافی نیازهای آنها را برطرف نماید که این در مقابل نیاز افرادغیر معلول قرار دارد که اگر واقعاٌ میل داشته باشند به مقصدی مسافرت کنند در اکثر موارد قادرند در هر محل اقامتی که موجود است برای مدتی بدون هیچ مشکلی زندگی کنند.

بیش از 650 میلیون فرد معلول در دنیا وجود دارند و تعداد زیادی از افراد بیش از 65 سال سن دارند که به علت کهولت سن دچار معلولیت شده اند. بیش از صد کشور قوانین ضد تبعیض بر اساس معلولیت را اجرا کرده اند که در این رابطه ایالات  متحده ،طولانی ترین سابقه را دراعمال قانون مذکور از سال 1990 به بعد دارد.

با این وجود اجرای قانون ضد تبعیض بر اساس معلولیت تضمین نمی کند که تبعیض بر اساس معلولیت رخ نخواهد داد یا اینکه بخش های صنعت گردشگری الزامات مربوط به دسترسی افراد معلول به امکانات مناسب را رعایت می نمایند .

برای مثال قانون ضد تبعیض بر اساس معلولیت در استرالیا (DDA) در سال 1992 با هدف تضمین تامین منصفانه خدمات و فرصت ها برای افراد مبتلا به معلولیت به اجرا در آمد اما باز انتخاب محل اقامت مناسب ، یک چالش بزرگ است. اخیراٌ همه موارد شکایت با توجه به قانون ضد تبعیض بر اساس معلولیت در استرالیا (DDA) با یکی از یافته های کلیدی تجزیه و تحلیل شدند که تقریباٌ 12 در صد موارد مربوط به محل اقامت بودند.

با توجه به این یافته شاید جالب باشد ذکر کنیم که اکثر رویکردهای سیستم و بازار برای گردشگری ،حول محور گردشگر و واکنش های صنعت گردشگری به ارائه خدمات به گردشگران و رفع نیازهای آنها دور می زند. با این وجود بنظر می رسد به  افراد مبتلا به معلولیت توجه زیادی نمی شود و تحقیقات نشان داده اند نیازهای مخصوص این افراد در حد و  اندازه ای که نیازهای افراد سالم برطرف می شوند برطرف نمی گردند یا برای نیازهای آنها به اندازه نیازهای افراد سالم تقدم داده نمی شود.

مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات افراد معلول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات افراد معلول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.