مقاله رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

براي موفقيت در بافت پوياي محيط اقتصاد جهاني، شرکت ها بايد از كل اطلاعاتي كه در دسترس دارند تا حد امكان استفاده كنند تا به مزاياي رقابتي دست يافته و موقعيت خود را در بازار تثبيت كنند. براي دستيابي به اين اهداف، شركت ها بايد از تكنولوژي هاي انفورماتيك مدرن براي كسب، ذخيره سازي، دستيابي و تحليل داده ها استفاده كنند.

اين تكنولوژي ها قرار است در راه حل هاي نوآورانه از قبيل سيستم هاي هوشمند تجاري تلفيق شوند كه مي توانند به مديران براي كنترل بهتر شيوه ها و فرآیندهاي تجاري، بهبود عملكرد شركت و حفظ مزاياي رقابتي آن كمك كنند. اين مقاله سيستم هاي هوشمند تجاري را ارائه نموده و بر ويژگي مشترك آنها تأكيد دارد.

اطلاعات در هر جايي از سازمان هاي مدرن ذخيره سازي مي شود: در سيستم هاي مبادلاتي، مخزن داده ها، شبكه هاي كامپيوتري و كامپيوترهاي شخصي. اطلاعات در تعداد زيادي از فعاليت هاي عملياتي، تاكتيكي و استراتژيك به كار مي رود. امروزه اطلاعات، كل تصميمات مهم تجاري را پشتیبانی مي كند. بيشتر سازمان ها اين طور فکر مي كنند كه اطلاعات يك دارايي و عمل استراتژيك براي بهينه سازي دائمي مديريت و بکارگیری آن براي كسب مزاياي رقابتي مي باشد.

عموماً اظهار مي شود كه همه فعاليت ها شامل كسب داده ها، ذخيره سازي، انتقال و پردازش، در يك سازمان بر پايه اطلاعات استوار است. اطلاعات به عنوان يك منبع جديد و واقعي برای اقتصاد جديد مي باشد. تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات[6] بر روي تجارت، درك اطلاعات به عنوان عامل توليد را اصلاح مي كند. اگر چه در زمان گذشته، تجارت شامل افراد، تكنولوژي هاو دارايي ها مي شد، در اقتصاد مبتني بر دانش، اطلاعات به عنوان دارايي ها و تکنولوژي ها در نظر گرفته مي شوند.

اقتصاد جديد با تأثير بيشتر منابع اطلاعاتي بر روي زنجيره توليد، ناپديد شدن تدريجي مرزهاي بين محصولات و سرويس ها و ظهور فرصت هاي تجاري جديد براساس فناوري اطلاعات و ارتباطات ( تجارت الكترونيكي، بازرگا ني الكترو نيكي، بانكداري الكترونيكي و غيره ) شناخته مي شود.

بيشتر سازمان ها معتقدند كه دانش و شایستگی آنها، با ارزش ترين دارايي آنها مي باشد. در اقتصاد جديد كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كسب مزاياي مهم رقابتي دخيل بوده و به سازمان ها جهت انعطاف پذيري و سازگار كردن آنها با تغييرات در محيط تجاري کمک مي كند.

موفقيت هر شركتي به ميزان شناخت بهتر آن راجع به فرآيندهاي تجاري خود، ميزان مديريت مؤثر عمليات خود و ميزان شناخت بهتر مشتريان خود، بستگي دارد. براي رقابتي ماندن، شركت ها بايد بتوانند مشتريان سودمند خود، روند تجاري آنها، محصولاتي كه بيشتر از همه به فروش رفته اند و مفيدترين زنجيره هاي توزيع را شناسايي كنند.

كسب داده هاي با كيفيت، هرگز يك موضوع سود و زيان نبوده اما در بازار به عنوان موضوع موفقيت يا عدم موفقيت تلقي مي شود. شركت ها در آينده به معني تحليل ها، گزارشات، پيش بيني ها و زمان واقعي مديريت داده ها پي می برند. كاربرد مدبرانه داده ها بدون زير ساختار اطلاعاتي مناسب، قوي و توانمند امكان پذير نيست. كاربرد كل داده ها شركت را براي اتخاذ بهترين تصميمات عملياتي، تاكتيكي و استراتژيكی مقدور مي سازد.

در بافت امروزي محيط اقتصادي رقابتي كه همواره در حال تغيير است، قابليت استفاده از اطلاعات با يك روش هوشمند به منظور فائق آمدن بر چالش ها و بهره مندي از فرصت ها، براي شركتی كه نه تنها مي خواهد در بازار باقي بماند بلكه وضعيت خود را تثبيت كند، يك شرط اساسي است. از آنجائيكه اطلاعات پايه همه فعاليت ها در يك شركت مي باشد بايد از سيستم هاي اطلاعاتي استفاده كند كه بتواند آن را بطور مناسب توليد و اداره نمايد.

اين سيستم ها بايد از دسترس پذيري اطلاعات براي تمامي كاربران اطمينان حاصل كنند كه با يك روش زماني و فرصت مناسب، امكان تحليل و ارزيابي فرآيندهاي تجاري شركت را براي مديران اجرايي فراهم نمايد. يعني تصميم آنها پيرامون پشتیبانی اطلاعاتي بر پايه تكنولوژي هوش تجاري ( BI ) استوار است

بررسی مقاله رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.