مقاله روش منطقي براي پيدا كردن سرويس با استفاده از پشتيباني اجزاي سازنده

پيدا كردن وب سرويس يك در خواست كاربر را منجر مي شود كه يك رقابت اساسي را در يك سرويس وابسته جهاني به وجود مي آورد. موفقيت سراسري سرويس وابسته به معماري (SOA) اگر چه وابستگي شديد به راه حل هاي اتوماتيك و دقيق براي كشف مسئله دارد. بعلاوه بيشتر سرويس ها براي كارآيي بيشتر نياز دارند كه با كارهاي وابسته به ساير سرويس ها مجتمع شوند در اين مقاله ما يك روش منطقي پيدا كردن سرويس را با استفاده از پشتيباني اجزاي سازنده شرح خواهيم داد.

ابتدا ما يك مدل رسمي را براي كشف سرويس آماده مي كنيم كه اين مدل بر مبناي توصيف معنايي سرويس ها است. سپس نشان مي دهيم كه چگونه يك روش مي تواند با اجزاي سازنده سرويس مجتمع شود. بعلاوه ما يك پياده سازي را كه راه حل هاي تئوريكي ما را معتبر مي سازد ارائه مي دهيم.اطلاعات سرويس وابسته به معماري به عنوان يك نمونه محاسبه شده جديد براي تشخيص درخواست هاي توزيع شده تلقي مي شود.

آن ها يك ديدگاه مبتني بر سرويس را در جهان ارتقا مي دهند. جايي كه Client ها درخواست هاي اساسي خود را از طريق يك روش استانداردسازي شده تقاضا مي كنند. وب سرويس هاي ساده يكي از روش هاي ممكن براي پياده سازي ايده هاي SOA هستند. آن ها مبتني بر تكنولوژي هايي مانند  WSDL[3] ، SOAP [14] و UDDI  [2]  مي باشند.

با وجود مقبوليت صنعتي، وب سرويس ها يك سري اشكلات عمده اي دارند كه مهمترينشان كمبود ماشين قابل درك براي توصيفشان است. در واقع، كارهاي مربوط به سرويس ها مانند كشف، انتقال پذيري، تطبيق و موقعيت يابي نمي تواند به تنهايي و توسط ماشين انجام گيرد و بايد توسط دستورهاي انساني صورت پذيرد.وب سرويس هاي معنايي به عنوان يك نمونه جديد به حساب مي آيند. تكنولوژي وب سرويس ها به وسيله توصيف سرويس هاي معنايي بهتر محدود مي شود. اين كار ماشين ها را قادر مي سازد كه كارهاي وابسته به سرويس ها را با يك روش دقيق انجام دهند.

Service discovery (كشف سرويس) كار پيدا كردن سرويس هاي مربوط را با يك درخواست كاربر مي دهد و يكي از وظا يفش جايي است كه روش هاي مبتني بر ادراك مي توانند به صورت دقيق و اتوماتيزه شده آورد شوند. راه حل هايي كه براي اكتشاف در [1,9,11,12,13] پيشنهاد شدند. اگرچه ، بيشتر نوشتجات موجود در اين زمينه به پيدا كردن تطابق به وسيله مقايسه درخواست هاي ورودي و خدوجي برمي گردد. سرويس ها را به ترتيب آماده مي كند. براي مثال، الگوريتم تطابق كه در [11,9] شرح داده شد.

فقط به روابط منطقي بين ورودي و خروجي وابسته است. علاوه بر اين بيشتر راه حل هاي ارائه شده  فاقد يك يكپارچگي مناسب با ساير كارهاي وابسته به سرويس هستند. راه حل هاي ما روي اين دو جنبه متمركز شده اند. ما يك مدل رسمي را براي اكتشاف سرويس هاي مبتني بر توصيف معنايي فراهم مي كنيم و ما نشان مي دهيم كه چطور يك روش مي تواند با اجزاي سازنده سرويس مجتمع شود.بعلاوه، ما يك نمونه اصلي را كه ايده هاي ما را اثبات مي كند پياده سازي مي كنيم

روش منطقي براي پيدا كردن سرويس با استفاده از پشتيباني اجزاي سازنده

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله روش منطقي براي پيدا كردن سرويس با استفاده از پشتيباني اجزاي سازنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.