مقاله فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان

گستره مواد پروفایل (شرح) بالا از رفتار جنایی و سوءرفتار تجارت های آمریکایی، اروپایی و آسیایی هم عصر در تحقیقات آکادمیک و نشریه های متداول بسیار مورد توجه بوده است. محکومیت های دادگاهی مدیران اجرایی شرکت کننده در رفتارهای جنایی که در شرکت  هایی از قبیل Enron, Adelphia, Parmalat, and Samsung کار می کردند تاثیر اجتماعی گسترده ای در رابطه با شکست یا تنزل این شرکت ها داشتند.

موارد جدیدتر در ناکامی های مالی از قبیل AIG and Merrill Lynch حاکی از این است که سوءرفتار ظاهرا یک مسئله زمانی است. سوء رفتار ممکن است تاثیر معکوسی بر روی سهامداران از قیبل کارمندان، طلبکارها و مشتری ها داشته باشد. موضوع سوءرفتار در شرکت ها منجر به این سوال می شود:” چرا کارمندان درگیر سوءرفتار می شوند؟

مدیری که درگیر سوءرفتار است یک مرد سفید میان پوست میان سالی است که در بین افرادی قرار می گیرد که دست به رفتار غبر قانونی می زند. علاوه براین عمل علی رغم سیستم های کنترل از قبیل کدهای اخلاقی و شعار هایی برای گزارش های عملکردهای نامناسب، نظارت مدیریتی که تمایل دارند رفتار غیرقانونی را کاهش دهند، رو به افزایش است.

تحقیقات قبل نشان می دهد که تفاوت های فردی شامل متغییرهای مردم شناسی از قبیل جنسیت، رفتار شخصی و مراحل توسعه اخلاقیمی باشد که بر سوءرفتار تاثیر می گذارد. تحقیقات همچنین نشان می دهند که زمینه های سازمانی از قبیل کدهای اخلاقی، رهبری و مدیریت و فرهنگ سازمانی معیارها بر روی سوءرفتار تاثیر می گذارد.

در حالیکه به رسمیت شناختن اهمیت تحقیقات قبلی به عنوان تفاوت های فردی و زمینه های سازمانی تشکیل دهنده سوءرفتار هستند. این مقاله الگویی از سوءرفتار را نشان می دهدکه بر روی عملکردهای مدیریت منابع انسانی به عنوان یک سوءرفتار بررسی شده تمرکز دارد. طبق این مسئله نقش اولیه این مقاله ایجاد پیوند بین عملکردهای HR خاص و خوب طراحی شده با اطلاعات عملکرد به عنوان زمینه سازمانی که تشکیل دهنده سوءرفتارهای مرتبط می باشد.

این مسئله فراتر از شیوه های موجودی است که اهمیت ذاتی عملکردHR  را به سوءرفتار پیوند می دهد. با نشان دادن اینکخ لازم است شرکت با دفت تاثیرات بالقوه HR را بررسی کند . برای مثال نشان داده شده است که سیستم پاداش معین از قبیل برنامه های کمیسیون های فروش و بن های نقدی ممکن است مردم را تشویق به درگیر شدن در سوءرفتار می کند.

این عبارت ساده است زیرا سیستم های پاداش بسیار حائز اهمیت هستند. شاید ویزگی های طراحی مختلف از سیستم های مشوق ممکن است برسوءرفتار تاثیر بگذارد. این مقاله ابتدا به بررسی ساختار سوءرفتار کارمندان می پردازدو سپس نشان می دهد چگونه عملیات HR می تواند بر روی هزینه های دریافتی و سودهای عملیاتی که منجر به سوءرفتار کارمند می شود تاثیربگذارد. در انتها به بحث در مورد شیوه های جایگزین برای عملکردهای HR برای به حداقل رساندن پتانسل های سوءرفتار کارمند می پردازد.

فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی مقاله آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.