عضویت در سایت
نام محصولقیمت محصولتنظیمات
مقاله ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله بخش پذیری اعتبار به شیوۀ کمیت در مقابل قیمت
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی
5988 بازدید

جزئیات بیـشتر
مقاله بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید
1 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله استقرار حسگرها در سیستم های آب آشامیدنی جوامع روستائی
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله مدرسه ی قانون MAURER
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله سرویس های وب موبایل و سیار
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات افراد معلول
0 دانلود

دانـلود رایـگان
برو بالا