عضویت در سایت
نام محصولقیمت محصولتنظیمات

گزارش کار کارآموزی عمران  – موضوع: نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

فایل word  گزارش در ۸۰ صفحه گزارش کار موزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فهرست مطالب

 • عنوان
 • فصل اول
 • مقدمه
 • شرح: مدیریت کارهای ساختمانی
 • فصل دوم
 • محل احداث پروژه
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • روش های اجراء
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان
 • تیرچهپله
 • سقف تیرچه بلوک
 • فصل سوم
 • بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي
 • بررسي آموخته ها و پيشنهادات
 • فصل چهارم
 • تخريب رعايت اصول ايمني در تخريب
 • فصل پنجم
 • تجهيز كارگاه
 • انبار كردن سيمان
 • پياده كردن نقشه
 • پي كني
 • كرسي چيني
 • نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي
 • فصل ششم
 • قالب بندي
 • انواع قالب از لحاظ جنس
 • قالب چوبي
 • فصل هفتم
 • آرماتوربندي
 • هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني
 • بستن ميلگردها به همديگر
 • نحوه خم كردن ميلگردها
 • برش ميلگردها
 • آچار خم كن يا آچار F
 • نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي
 • قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي
 • فاصله نگهدار يا لقمه
 • قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن
 • فصل هشتم
 • بتن سازي
 • حمل بتن
 • نسبت هاي اختلاط
 • بتن ريزي
 • بتن ريزي در هواي گرم
 • بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد
 • مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته
 • تراكم بتن
 • نگه داري از بتن
 • هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي
 • ديوار چيني
 • قالب بندي شناژ هاي عمودي
 • نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي
 • هم سطح كردن ديوار
 • قالب بندي سقف
 • حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها
 • بلوك
 • ميلگرد هاي ممان منفي
 • ميلگردهاي حرارتي
 • كلاف عرضي
 • قلاب اتصال
 • بتون ريزي سقف
 • افت بتن (انقباض)
 • عوامل موثر در افت
 • راههاي مقابله با افت
 • خزش يا وارفتگي
 • عوامل موثر بر خزش
 • راههاي مقابله با خزش
 • خستگي در بتن
 • روشهاي مراقبت از بتن سقف
 • شمشه گيري
 • كف سازي
 • سفيد كاري يا كف مال گچ
 • كشته كشي يا نازك كاري
 • نکات اجرایی در اجرای ساختمان

 

فصل اول مقدمه:
اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.
بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.
در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای بتنی و روش اجرای آنها داده شود.
در پایان از زحمات بی دریغ سرپرست محترم جناب آقای دکتر ….. و همچنین از استاد عزیزم جناب آقای مهندس …. کمال تشکر را دارم.

چگونگی انجام کارهای ساختمانی:
شرح:
روشهای اصلی ساختن تسهیلات در شکلهای ذیل نشان داده شده اند. این روشها به شرح زیرند:
۱- نیروی کار ساختمانی کارفرما (انجام کار توسط خود کارفرما)
۲- مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما
الف) استخدام اعضای خود سازمان برای انجام کار (امانی)
ب) انجام کار توسط پیمانکار های جزء

شکل ۱: کار ساختمانی با به کارگیری
نیروهای ساختمانی خود کارفرما

شکل ۲ :
توجه: می توان یکی از دو روش (الف) یا (ب) و یا هر دو آنها را به کار گرفت

۳- انجام کار ساختمانی توسط پیمانکار عام.
۴- قرار داد کار ساختمانی از طراحی تا اجرا یا قرار داد طرح- ساخت (کلید رد دست).
۵- مدیریت حرفه ای کار ساختمانی

شکل ۳ : اجرای کار ساختمانی
توسط پیمانکار عام

شکل ۴: انجام کار ساختمانی با به کارگیری موسسه طرح – ساخت

بسیاری از سازمانهای صنعتی بزورگ، و شماری از ادارات دولتی، خودشان نیروی کار ساختمانی در اختیار دارند. از این نیروها، در درجه اول، برای انجام تعمیرات، نگهداری، و کارهای تعویضی استفاده می شود. اما چنین نیروهایی معمولاً صلاحیت و توانایی اجاری پروژه های ساختمانی جدید را نیز دارند(شکل۱). کارفرما ها غالباً، از کارکنان ساختمانی خود برای مدیریت کار ساخمانی جدیدشان استفاده می کنند(شکل ۲).
این نیروی کار ممکن است کارکنان باشند که کارفرما آنها را مستیماً استخدام می کند و یا ممکن است که خود کارفرما به صورت پیمانکاری عام عمل کرده و با پیمانکار تخصصی قراردادهای فرعی امضاء کند.
احتمالاً انجام کار ساختمانی توسط پیمانکاری عام با یک قرارداد اصلی متداولترین روش ایجاد تسهیلات ساختمانی است(شکل ۳).
در اینجا فقط اشاره می کنیم که کاربرد دو روش جدید در ارائه خدمات ساختمانی رو به ازدیاد است:
الف) روش طرح – ساخت (یا کلید در دست).
ب) روش به کارگیری مدیریت حرفه ای در امور ساختمانی.
مفهوم کار ساختمانی به روش طرح – ساخت یا کلید در دست (شکل ۴) این است که کارفرمایی با موسسه ای قراردادی می بندد که طبق آن، موسسه طرف قرارداد هم طراحی و هم ساختن تسهیلاتی را به عهده می گیرد که نیازهای خاصی را (معمولاً از نظر اجرایی) برآورده کند. غالباً موسساتی این گونه قراردادهای را تقبل می کنند که در نوع خاصی از ساختمان تخصص دارند و نیز طراحیهایی استاندارد دارند ه آنها را مطابق با خواستهای کارفرما تعدیل می کنند.
چون هر دو کار طراحی و ساخت را یک سازمان انجام می دهد، مشکلات هماهنگی در کار به حداقل می رسد و کار ساختمانی می تواند قبل از کامل شدن طرح نهایی شروع شود. (در روشهای ساختمانی مرسوم، این امکان نیز وجود دارد که کار ساختمانی قبل از کامل شدن طراحی شروع شود. در این حالت قرارداد کار ساختمانی بر مبنای تادیه هزینه خواهد بود. این روش ساخت را روش «مسیر سریع» می گویند.) این معایب اصلی روش طرح – ساخت مشکل بودن ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان و پیچیدگی در ارزیابی طرحهای پیشنهادی آنهاست.
به کارگیری مدیریت حرفه ای کار ساختمانی (شکل ۵) برای ساخت تسهیلات نیز تا اندازه ای با روش اسختمانی مرسوم تفاوت دارد. در این حالت، مدیرتی ساختمانی مانند نماینده کارفرما عمل کرده و هر دو قسمت طراحی و ساخت پدیده تسهیلاتی مورد نظر را اداره می کند. کارفرما برای طراحی، ساخت و مدیریت ساختمانی پروژه سه قرارداد جداگانه می بندد. اتخاذ این شیوه در کار ساختمانی به دلیل ایجاد هماهنگی نزدیک بین کار طراحی و کار ساختمانی امکان صرفه جویی در وقت و هزینه را ایجاد می کند. هر چند، مخالفان این روش متذکر می شوند که مدیریت کار ساختانی مسئولیت مالی کمی می پذیرد و یا حتی هیچ مسئولیت مالی در قبال پروژه ندارد و نیز اینکه هزینه خدمتی که او ارائه می کند، هر گونه صرفه جویی حاصل از بهبود هماهنگی در کار طراحی و کار ساختمانی را بی ثمر می کند.

۱۲۸٫ زاويه پخش بار فنداسيون بتني نسبت به كناره ها در حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه مي باشد.
۱۲۹٫ بتن مكر براي پر كردن حجمها و مستوي كردن سطوح كاربرد دارد.
۱۳۰٫ مهمترين عمل ويبراتور دانه بندي مي باشد.
۱۳۱٫ معمولا بارگذاري در قطعات بتني بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز مي باشد.
۱۳۲٫ از پي منفرد بيشتر در زمينهاي مقاوم استفاده مي شود.
۱۳۳٫ بتون مسلح يعني بتن با فولاد.
۱۳۴٫ از نظر شكل قالبندي براي فونداسيونها قالب مربع و مسطيل مقرون به سرفه مس باشد.
۱۳۵٫ پي هاي نواري در عرض ديوارها و زير ستونها بكار مي رود و در صورتيكه فاصله پي ها كم باشد و با ديوار همسايه تلاقي نمايد پي نواري بيشترين كاربرد را دارد.
۱۳۶٫ در آسمان خراشها ، معمولا از پي ژنرال فونداسيون استفاده مي شود و وقتي از اين نوع پي در سطحي بيش از سطح زير بنا استفاده شود زمين مقاوم و بارهاي وارده بيش از تحمل زمين است.
۱۳۷٫ هرگا فاصله پي ها از هم كم بوده يا همديگر را بپوشند يا يك از پي ها در كنار زمين همسايه قرار گيرد از پي هاي مشترك استفاده مي شود.
۱۳۸٫ اصطلاح ژوئن درز انبساط است.
۱۳۹٫ ميتوان به جاي دو پي با بار مخالف از پي ذوزنقه اي استفاده كرد.
۱۴۰٫ بهترين و مناسب ترين نوع پي در مناطق زلزله خيز پي راديه ژنرال است.
۱۴۱٫ در اجراي شناژبندي جهت اتصال به فونداسيون معمولا شناژها از بالا و پايين همسطح هستند.
۱۴۲٫ در كفراژبندي پي چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادي تر است.
۱۴۳٫ در عايق بندي از گوني استفاده مي كنيم ،زيرا از جابجايي قير جلوگيري مي كند و حكم آرماتور را دارد كه در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن مي شودكه در ۲ لايه گوني انجام مي گيردكه گوني ها در لايه بعدي نسبت به لايه قبل با زاويه ۹۰ درجه برروي هم قرار مي گيرند.
۱۴۴٫ زير قيروگوني از اندود ملات ماسه سيمان استفاده مي شود كه بعضي از مهندسان در زير قير اندود ملات ماسه آهك استفاده مي كنند كه در اينصورت قيروگوني فاسد مي شود.
۱۴۵٫ از قلوه سنگ (ماكادام) در طبقه هم كف مي توانيم بجاي عايق كاري استفاده كنيم كه ضخامت آن حدود ۴۰-۳۰ سانتيمتر خواهد بود.
۱۴۶٫ اگر در عايقكاري ، قير بيش از حد معمول مصرف شود باعث مي شود قير در تابستان جابجا شود.
۱۴۷٫ عايقكاري قيروگوني مي بايست از سر جانپناه حدودا ۲۰ سانتيمتر پايينتر شروع شود و قيروگونيي كه روي جانپناه كشيده مي شود براي جلوگيري از نفوذ بارش با زاويه است.
۱۴۸٫ سطح فونداسيون به اين دليل عايق مي شود كه از مكش آب توسط ملات ديوار چيني ها به بالا جلوگيري ميكند.
۱۴۹٫ در عايقكاري عمودي روي ديوارهاي آجري بهتر است كه از اندود ماسه سيمان استفاده شود.
۱۵۰٫ اصطلاح زهكشي يعني جمع كردن و هدايت آب ،كه فاصله آبروها در زهكشي بايد به حدي باشد كه به پي ها نفوذ نكند.
۱۵۱٫ اگر توسط سفال زه كشي كنيم بايد حتما درز قطعات را با ملات پركنيم.
۱۵۲٫ حداقل شيب لوله هاي زه كشي به سمت خوضچه ۲ تا ۴ درصد مي باشد.
۱۵۳٫ حداقل شيب لوله هاي فاضلاب ۲ درصد است.
۱۵۴٫ براي جلوگيري از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب مي كنند.
۱۵۵٫ عليترين نوع لوله كشي فاضلاب از نوع چدني مي باشد كه با اين وجود در اكثر ساختمانها از لوله هاي سيماني استفاده مي شود كه ضعف اين لوله ها شكست در برابر فشارهاي ساختمان مي باشد.
۱۵۶٫ سنگ چيني به سبك حصيري رجدار بيشتر در ديوار و نما سازي استفاده مي شود.
۱۵۷٫ ضخامت سنگهاي كف پله و روي دست انداز پنجره ۵/۴ سانتيمتر مي باشد.
۱۵۸٫ جهت اتصال سنگهاي نما به ديوار استفاده از ملات ماسه سيمان و قلاب مناسبتر مي باشد كه جنس قلابها از آهن گالوانيزه مي باشد.
۱۵۹٫ سنگ مسني معمولا در روي و كنار كرسي چيني نصب مي شود و زواياي اين سنگ در نماسازي حتما بايستي گونياي كامل باشد.
۱۶۰٫ در نما سازي طول سنگ تا ۵ برابر ارتفاع آن مي تواند باشد.
۱۶۱٫ معمولا ۳۰ درصد از سنگهاي نما بايستي با ديوار پيوند داشته باشند كه حداقل گير سنگهاي نما سازي در داخل ديوار ۱۰ سانتيمتر است.
۱۶۲٫ در بنائي دودكشها باستي از مخلوطي از اجزاء آجر استفاده شود.
۱۶۳٫ در علم ساختمان دانستن موقيعت محلي ، استقامت زمين ، مصالح موجود ، وضعيت آب و هوايي منطقه براي طراحي ساختمان الزامي مي باشد.
۱۶۴٫ در طراحي ساختمان ابتدا استقامت زمين نسبت به ساير عوامل الويت دارد و لازم به ذكر مقاومت خاكهاي دستي همواره با زمين طبيعي جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاري نيست.
۱۶۵٫ زمينهاي ماسهاي فقط بار يك طبقه از ساختمان را مي تواند تحمل كند.
۱۶۶٫ هنگام تبخير آب از زير پي هاي ساختمان وضعيت رانش صورت مي گيرد.
۱۶۷٫ زميني كه از شنهاي ريز و درشت و خاك تشكيل شده دج ناميده مي شود كه مقاومت فشاري زمينهاي دج ۱۰-۵/۴ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد.
۱۶۸٫ مطالعات بر روي خاك باعث مي گردد وضع فونداسيون ، ابعاد و شكل آن بتوانيم طراحي كنيم.
۱۶۹٫ در صحرا براي آزمايش خاك از چكش و اسيد رقيق استفاده مي گردد.
۱۷۰٫ سيسموگراف همان لرزه نگار است.
۱۷۱٫ خاكي كه برنگ سياه قهوه اي باشد مقاومتش بسيار عالي است كه نفوذ آب در آنها كم و به سختي انجام مي گيرد.
۱۷۲٫ سنداژيا گمانه زني همان ميله زدن در خاك و برداشت خاك از زمين مي باشد.
۱۷۳٫ اوگر همان لوله حفاري است.
۱۷۴٫ خاك چرب به رنگ سبز تيره و داراي سيليكات آلومينيوم آبدار است.
۱۷۵٫ معيار چسبندگي خاك اين است درصد دانه هاي آن كوچكتر از ۰۰۲/۰ ميليمتر باشد.
۱۷۶٫ اصطلاحا خاك مرغوب زد نامگذاري مي شود.
۱۷۷٫ براي جلوگيري از ريزش بدنه و ادامه پي كني و همين طور جلوگيري از نشست احتمالي ساختمان همسايه و واژگوني آن و جلوگيري از خطرات جاني بايد ديوار همسايه را تنگ بست كه تحت زاويه ۴۵ درجه انجام مي گيرد.
۱۷۸٫ ديوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه مي سازند.
۱۷۹٫ پي سازي كف آسانسور معمولا ۴۰/۱ متر پايين تر از كفسازي است.
۱۸۰٫ قديمي ترين وسيله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شيب را اصطلاحا رامپ مي گويند كه حداكثر شيب مجاز آن ۱۲ درصد مي باشد كه ات ۵/۲ درصد آن را ميتوان افزايش داد.
۱۸۱٫ براي ساختن پله گردان بيشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده مي شود.
۱۸۲٫ پله معلق همان پله يكسر گيردار است.
۱۸۳٫ پله آزاد در ورودي ساختمان به حياط يا هال و نهار خوري استفاده مي شود.
۱۸۴٫ پله هاي خارجي ساختمان حتي الامكان مي بايست آجدار باشد.

۱۸۵٫ به فضاي موجود بين دو رديف پله چشم پله مي گويند.
۱۸۶٫ فواصل پروفيل هاي جان پناه پله ۱۲-۷ سانتيمتر مي باشد.
۱۸۷٫ شاخكهاي فلزي جتنپناه بهتر است كه از پهلو به تير آهن پله متصل شود.
۱۸۸٫ سرگير يا حدفاصل بين دو رديف پله كه رويهم واقع مي شوند حداقل ۲ متر مي باشد.
۱۸۹٫ طول پله مساوي است با تعداد كف پله منهاي يك كف پله.
۱۹۰٫ پيشاني پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق مي شود.
۱۹۱٫ براي جلوگيري از سرخوردن در پله لب پله ها را شيار و اجدار مي سازند و گاهي اوقات لاستيك مي كوبند
۱۹۲٫ اتصال پله هاي بالا رونده به دال بتني (پاگرد) يه روي دال بتني متصل مي شوند ولي پله هاي پايين رونده در دال بتني بايستي به مقابل دال بتني وصل شوند.

۱۹۳٫ اجراي جانپناه پله معمولا با مصالح چوبي زياتر مي باشد.
۱۹۴٫ پله هايي كه مونتاژ مي شوند به پله هاي حلزوني معروف هستند.
۱۹۵٫ از نظر ايمني اجراي پله فرار با مصالح بتني مناسبتر است.
۱۹۶٫ تيرهاي پوشش دهنده بين دو ستون (روي پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد كه انتقال بار توسط آن يكنواخت و غي يكنواخت است.
۱۹۷٫ گره سازي در چهار چوبهاي درب و پنجره و دكوراسيون بكار مي رود.
۱۹۸٫ تحمل فشار توسط بتن و تحمل كشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد مي نامند.
۱۹۹٫ بالشتك بتوني در زيرسري تيرآهن هاي سقف مصرف مي شود كه جنس آن مي تواند فلزي ، بتوني زير سري و بتوني مسلح باشد.
۲۰۰٫ در اجراي تير ريزي سقف با تيرآهن ، مصرف بالشتك كلاف بتني و پليت مناسبتر است.
۲۰۱٫ بالشتك هاي منفرد زيرسري ، حداقل ريشه اش از آكس تير ريزي سقف ۲۵ سانتيمتر است.
۲۰۲٫ اجراي مهار تير ريزي سقف با ميلگرد معمول تر مي باشد.
۲۰۳٫ براي تراز كردن تير ريزي سقف بايد بوسيله سيمان همه در يك افق ترازي قرار گيرد.
۲۰۴٫ طاق ضربي از نظر ضخامت به سه دسته تقسيم مي شودكه معمول ترين آن نيم آجره مي باشد كه مهمترين عامل مقاومت در طاق ضربي خيز قوس مناسب است.
۲۰۵٫ در زمستان پس از دوغاب ريزي طاق ضربي ، بلافاصله بايستي كف سازي كامل روي سقف انجام شود.
۲۰۶٫ اگر هوا باراني باشد پس از اتمام طاق ضربي نبايد دوغاب ريخت.
۲۰۷٫ سقفهاي بتني قابليت فرم(شكل) گيري بهتري دارند.
۲۰۸٫ وظيفه انسجام و انتقال نيروها در سقفهاي بتني بعهده آرماتور مي باشد.
۲۰۹٫ اودكادر سقف هاي بتني به منظور خنثي كردن نيروي برشي بكار مي رود.
۲۱۰٫ بطور نسبي عمل بتون ريزي بين دو تكيه گاه مي بايست حداكثر طي يك روز عملي شود.
۲۱۱٫ از ويژگي هاي سقفهاي مجوف سبكي آن است كه در اين سقف ها آرماتور گذاري بصورت خرپا مي باشد.
۲۱۲٫ تفاوت سقف هاي پيش فشرده با سقف هاي مجوف سفالي كشيده شدن آرماتورها مي باشد.
۲۱۳٫ حداقل زمان بريدن ميلگردها در سقفهاي پيش تنيده معمولا ۷ روز مي باشد.
۲۱۴٫ نيروي كششي ذخيره شده در آرماتور سقفهاي پيش تنيده عامل خنثي كننده نيروي فشاري است.
۲۱۵٫ در سقفهاي مجوف هنگامي از تيرهاي دوبل استفاده مي شود كه دهانه و طول تير زياد باشد.
۲۱۶٫ قبل از ريختن پوشش بتون در اجراي تيرچه بلوكها ابتدا مي بايست سطح تيرچه و بلوك مرطوب شود.
۲۱۷٫ اصطلاحا ميش گذاري در بتن مسلح آرماتورهاي شبكه نمره كم اطلاق مي گردد.
۲۱۸٫ حداكثر فاصله دو تير در سقفهاي چوبي ۵۰ سانتيمتر مي باشد.
۲۱۹٫ معمولا زمان باز كردن قالبهاي مقعر در سقف هاي بتوني ۵ روز مي باشد.

۲۲۰٫ استفاده از قالبندي مقعر بتني در سقفهاي اسكلت فلزي و بتني معمولتر است.
۲۲۱٫ كابلهاي برق در سقفهاي مقعر داخل لوله هاي فولادي تعبيه مي شود.
۲۲۲٫ در ساختمان هايي كه بيشتر مورد تهديد آتش سوزي بهتر است نوع بنا بتني باشد.
۲۲۳٫ در كارخانه هاي صنعتي معمولا از سقف اسپيس دكس استفاده مي شود.
۲۲۴٫ اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگير است.
۲۲۵٫ در شيشه خورهاي نورگير سقف براي فضاهاي وسيع از سپري استفاده ميشود زيرا از خمش در طول جلوگيري مي كند.
۲۲۶٫ مهمترين مزيت سقفهاي كاذب آكوستيك بر ساقفهاي كاذب عايق در برابر صدا مي باشد.
۲۲۷٫ مهمترين مزيت سقفهاي كاذب آلومينيومي عدم اكسيداسيون آن مي باشد.
۲۲۸٫ روش جلوگيري از زنگ زدگي آرماتور در بتن اين است كه جرم آن را مي گيريم و داخل بتن قرار مي دهيم.
۲۲۹٫ اتصال سقف كاذب در راستاي ديوارها باعث پيش گيري از جابجايي سقف و تركهاي موئين خواهد شد.
۲۳۰٫ قرنيز يكطرفه آب را به يك سمت منتقل مي كند و هنگامي از قرنيز دو طرفه هنگامي استفاده مي شود كه دو طرف ديوار آزاد باشد.
۲۳۱٫ قرنيز حتما بايد آبچكان داشته باشد كه آبچكان شياره زير قرنيز مي باشد.
۲۳۲٫ قرنيزي كه توسط آجر چيده مي شود هره چيني مي نامند.
۲۳۳٫ قرنيز پاي ديوارهاي داخلي به منظور جلوگيري از مكش آب توسط گچ و … و جلوگيري از ضربه ها و خراشها استفاده مي شود و حتما بايد آبچكان داشته باشد.

 

 

مقدمه:

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای بتنی و روش اجرای آنها داده شود.

در پایان از زحمات بی دریغ سرپرست محترم جناب آقای دکتر ….. و همچنین از استاد عزیزم جناب آقای مهندس …. کمال تشکر را دارم.

برای مشاهده کامل محصول می توانید آن را دانلود نمایید.

 

با احترام، لینک سایت مبدا فایل : https://goo.gl/DD3CbZ

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
مقاله ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله بخش پذیری اعتبار به شیوۀ کمیت در مقابل قیمت
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی
6011 بازدید

جزئیات بیـشتر
مقاله بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب
0 دانلود

دانـلود رایـگان
مقاله انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید
1 دانلود

دانـلود رایـگان
برو بالا